Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - I ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

3 maja 2016 na stadionie zakopiańskiego COS zostanie rozegrany bieg I Zakopiańska Mila Konstytucyjna. Zawody zorganizowane są przez MOSiR Zakopane dla uczczenia 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

I ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA 03.05.2016 r.
REGULAMIN

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 03 maja 2016 r. (wtorek) – stadion la/tor rolkowy Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem

CEL ZAWODÓW:
Uczczenie 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.

MIEJSCE
Bieg zostanie rozegrany na stadionie lekkoatletycznym lub torze rolkowym Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem (przy Rondzie Jana Pawła II) na dystansie 1 mili (1609 metrów) – nawierzchnia tartanowa lub betonowa.

UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która zapisze się poprzez panel zgłoszeniowy (Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. dnia 30 kwietnia lub w dniu 03 maja w biurze zawodów.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW: zawodnicy startują w seriach 15-osobowych wg kategorii wiekowych, organizator dopuszcza zmianę sposobu rozgrywania zawodów ze względu na ilość zawodników

KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: dziewczęta/chłopcy szkoły podstawowe rocznik 2003 i młodsi
dziewczęta/chłopcy gimnazja rocznik 2002 – 2000
kobiety/mężczyźni /seniorzy/ rocznik 1999 - 1977
kobiety/mężczyźni /masters/ rocznik 1976 – 1967
kobiety/mężczyźni /weteran 1/ rocznik 1966 - 1957
kobiety/mężczyźni /weteran 2/ rocznik 1956 i starsi
Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom z osiągniętym wynikiem, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

PROGRAM ZAWODÓW
8.00 – 8.45 - wydawanie numerów startowych - biuro zawodów obok wejścia na stadion la.
9.00 - start I serii biegu
dekoracja zwycięzców do 30 minut po zakończeniu ostatniej serii biegów.

UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
9. Zawody zaliczane są do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej /wg kategorii ZLB/
10. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras – 608326315, stadion MOSiR - 182066971