Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - III Zakopiański Bieg Kurierów Tatrzańskich I Harcerski Bieg Uliczny Kurierów Tatrzańskich

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Rain

15°C

Zakopane

Rain

Wind: 11.27 km/h

Uwaga 

 Kalendarz Imprez Sportowych wiosna 2018 do pobrania tutaj

 

REGULAMIN SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ 2017/2018 TUTAJ

************

Ranking  IV Zakopiańskiej Ligi Biegowej tutaj   

*******

 

 Zapisy na V OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ 21.07.2018 r.PUCHAR POLSKI 2018 W SKYRUNNINGU  TUTAJ

 

 

*******

tn plakat 30 30.06.2018 r. o godzinie 10 w Parku Miejskim odbędzie sie II Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza. Zapisy od godziny 9 tego samego dnia.Wszelkie informacje na naszej stronie, a wyniki I Turnieju już niebawem.

tn DSCN9455 23 września w Zakopanem już po raz trzeci odbędzie się rywalizacja upamiętniająca Kurierów Tatrzańskich . Po raz pierwszy pobiegną również zakopiańscy harcerze. Poniżej szczegóły.

REGULAMIN
III Zakopiańskiego Biegu Kurierów Tatrzańskich
I HARCERSKIEGO BIEGU ULICZNEGO KURIERÓW TATRZAŃSKICH
ZAKOPANE 23.09.2017 r.

I. ORGANIZATOR BIEGU:
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem
ZHP Hufiec Podhalański im. Kurierów Tatrzańskich
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem:
1) Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli
2) Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła

III. CELE
1. Upamiętnienie działalności Kurierów Tatrzańskich działających w ramach ZWZ AK „ZAGRODA”
2. Przypomnienie mieszkańcom Zakopanego i Podhala bohaterskiej działalności Tatrzańskich Kurierów utrzymujących łączność pomiędzy Rządem w Londynie, a państwem podziemnym.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 września (sobota) 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
8.00 – 9.45 - zapisy, wydawanie numerów startowych
10.00 – start
10.15 – przybycie pierwszego zawodnika na metę
10.45 – zamknięcie trasy
11.15 – dekoracja zwycięzców

V . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 5 km.
Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Trasa przebiega ulicami: Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości – Park Miejski

VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 45 minut.
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 500 osób.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 15 września 2017 poprzez panel zgłoszeniowy https://harcbiegpodhalanski.zgloszenia24.pl/ - rejestracja dla harcerzy, https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/ - rejestracja dla pozostałych zawodników.
2. Uczestnicy biegu biorą udział w klasyfikacji III Zakopiańskiego Biegu Kurierów i Biegu harcerskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VIII. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

IX. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi: do dnia 15 września włącznie 30 zł, dzieci, młodzież i harcerze – 10 zł, w biurze zawodów 35 zł - dorośli, dzieci, młodzież i harcerze – 10 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Osoby biorące udział w III Biegu Kurierów Tatrzańskich opłatę startową mogą dokonać przelewem na konto: 97 1240 5165 1111 0010 6139 5779, natomiast osoby biorące udział w I Harcerskim Biegu Ulicznym Kurierów Tatrzańskich na konto: 90 1140 2017 0000 4102 1301 0756 z dopiskiem: „składka zadaniowa-bieg kurierów”
w terminie 7 dni od zgłoszenia. W treści przelewu należy podać: III Zakopiański Bieg Kurierów Tatrzańskich, harcerze „I Harcerski Bieg Kurierów Tatrzańskich” imię, nazwisko, rok urodzenia i miasto.
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 23 września 2017r, w godzinach 8.00 – 9.45 i znajdować się będzie w Parku Miejskim w Muszli Koncertowej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Kategoria open – za miejsca 1 – 3 Kobiety oraz 1 - 3 Mężczyźni
2. Kategorie wiekowe – K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi.
3. Kategorie harcerskie: zuchy K/M, harc-open K/M do 18, K/M 19-39, KM 40/49, KM 50/59, KM 60 i starsi
4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają na mecie medale pamiątkowe.
5. Dodatkowe nagrody w zależności od hojności sponsorów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu, www.podhalanski.zhp.pl. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z trasy.
6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia dodatkowych klasyfikacji.
8. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.