Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - VIII Zakopiańskie Biegi :Sylwestrowy i Noworoczny

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                                  Kalendarz imprez sportowych Wiosna 2022

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

Bieg Papieski

I Bieg Papieski Jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Zakopanem Zakopane 4 czerwca 2022 roku

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

RUN FORREST - GREAT COMEBACK! 
800 km

tn Rum Forrest

 

„Run Forrest" powraca… bo przecież trzeba z gór wrócić nad morze :-).

Tym razem macie do pokonania okrągłe 800 km z Zakopanego nad polskie morze do Władysławowa.

Jak zwykle za niezwykle niskie wpisowe - 39 zł otrzymujecie wielomiesięczną super zabawę i motywacje do ruchu, z pełną obsługą informatyczną i możliwością śledzenia swych postępów i rywalizacji z innymi online.

UWAGA !!! Bieg zaliczany do ZLB zasada punktacji taka jak w zeszłym roku czyli
zakończenie pełnego dystansu 800 km = 80 pkt. , jeżeli ktoś nie zaliczy całego
wyzwania punkty będą naliczane zgodnie z przebiegniętym dystansem np: 250 km=25 pkt.

 

tn bieg sylwestrowy

tn bieg noworoczny  Tradycyjnie 31 grudnia br Bieg Sylwestrowy zamknie rywalizację VII Zakopiańskiej Ligi Biegowej, a dzień później Bieg Noworoczny rozpocznie zmagania VIII edycji. Poniżej regulamin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Zakopiański Sylwestrowy Bieg / Marsz Nordic Walking - 31.12.2021 r.
dystans 5 km – trasa terenowa
Ostatni bieg cyklu VII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2021

VIII Zakopiański Noworoczny Bieg / Marsz Nordic Walking - 01.01.2022 r.
dystans 5 km – trasa terenowa
Pierwszy bieg cyklu VIII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2022

REGULAMIN
Organizator Biegu : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partner Biegu : Willa „Swoboda”

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
31 grudnia 2021 r. (piątek) – Bieg Sylwestrowy – start godzina 10.00
01 stycznia 2022 r. (sobota) – Bieg Noworoczny – start godzina 10.00
START / META obok Willi „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70

BIURO ZAWODÓW / PARKING:
Willa „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70

CEL ZAWODÓW:
• Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów odwiedzających nasze miasto.
• Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego.
• Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
• Dopisanie do „biegowego CV” kolejnych biegów w Zakopanem.
• Zdobycie punktów do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2021 i 2022

TRASA:
Bieg zostanie rozegrany na trasie terenowej o długości 5 km przygotowanej pod narciarską trasę biegową „Homolacka Droga” wytyczonej przez Gminę Miasto Zakopane.

UCZESTNICTWO / ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 29 grudnia 2021 drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu. lub dnia 31 grudnia / 1 stycznia w biurze zawodów.
2. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach

KLASYFIKACJE:
Zawodnicy startujący w Biegu Sylwestrowym zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych
Junior Młodszy K/M do 13 lat osoby urodzone w roku 2008 i młodsze
Junior K/M od 14 do 18 lat osoby urodzone w latach 2007 - 2003 Senior K/M od 19 do 39 lat osoby urodzone w latach 2002 - 1982 Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1981 – 1972 Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1971 – 1962 Weteran II K/M od 60 do 69 lat osoby urodzone w latach 1961 - 1952 Super Weteran K/M 70 lat i starsze osoby urodzone w roku 1951 i starsze
Nordic walking – kategoria open K/M

Zawodnicy startujący w Biegu Noworocznym zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych
Junior Młodszy K/M do 13 lat osoby urodzone w roku 2009 i młodsze
Junior K/M od 14 do 18 lat osoby urodzone w latach 2008 - 2004 Senior K/M od 19 do 39 lat osoby urodzone w latach 2003 - 1983 Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1982 – 1973 Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1972 – 1963 Weteran II K/M od 60 do 69 lat osoby urodzone w latach 1962 - 1953 Super Weteran K/M 70 lat i starsze osoby urodzone w roku 1952 i starsze
Nordic walking – kategoria open K/M

NAGRODY:
Organizator przewiduje drobne upominki dla najlepszych zawodników w kategorii Open i w kategoriach wiekowych

PROGRAM ZAWODÓW – BIEG SYLWESTROWY 31.12.2021r.
8.45 – 9.45 - wydawanie numerów startowych
10.00 - start biegu
11.00 – zakończenie zawodów

PROGRAM ZAWODÓW – BIEG NOWOROCZNY 01.01.2022r.
8.45 – 9.45 - wydawanie numerów startowych
10.00 - start biegu
11.00 – zakończenie zawodów

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Podpisanie zgłoszenia oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
6. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Agata Wojtecka - 511453505

Organizator może zmienić zapisy regulaminu dostosowując je do wytycznych związanych ze stanem epidemii.