Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” – ZAKOPANE 17.09.2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Partly Cloudy

12°C

Zakopane

Partly Cloudy

Wind: 11.27 km/h

Uwaga 

 Kalendarz Imprez Sportowych wiosna 2018 do pobrania tutaj

 

REGULAMIN SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ 2017/2018 TUTAJ

************

Ranking  IV Zakopiańskiej Ligi Biegowej tutaj   

*****

Rejestracja na najbliższe biegi Zakopiańskiej Ligi Biegowej:

IV Bieg Kurierów Tatrzańskich, I Bieg Służb Mundurowych TUTAJ

*****

 I BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH - ważne informacje.

Bieg otwarty - każdy może w nim wziąć udział (powyżej 16 roku życia), dla Służb Mundurowych będzie prowadzona osobna klasyfikacja. Punkty do Zakopiańskiej Ligi Biegowej będą przyznawane wg wyników, natomiast w Biegu Kurierów Tatrzańskich na 5 km punkty będą przyznawane jak za udział - 10 pkt.

tn plakat charytatywny 17 września ulicami zakopanego rozgrany zostanie bieg charytatywny” Biegniemy z nadzieją” . Organizatorami zawodów są MOSIR Zakopane oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. Impreza odbywa się pod patronatem Starosty Tatrzańskiego Pana Piotra Bąka i burmistrza Zakopanego Pana Leszka Doruli. Bieg Zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej

REGULAMIN
I. ORGANIZATORAMI BIEGU „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” SĄ:
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
3) Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem:
1. Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
2. Burmistrza miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli

III.CELE
1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.
2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 września (niedziela) 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
7.30 – 9.30 zapisy, wydawanie numerów startowych
10.00 – start
10.17 – przybycie pierwszego zawodnika na metę
11.00 – zamknięcie trasy
13.00 – zakończenie imprezy

V . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 5 km.
Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przebieg trasy: Park Miejski – Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Park Miejski

VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 900 osób

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 13 września 2017 na stronie www.mosir.zakopane.eu

VIII. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

IX. OPŁATY
1. Opłatę za udział w biegu należy wnosić na konto Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego numer konta 62 8821 0009 0000 0003 7194 0001 w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna – Biegniemy z Nadzieją, nazwisko, imię, rok urodzenia, miasto”. Minimalna kwota wpłaty uprawniająca do udziału w biegu – 50 złotych. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na działalność w/w Hospicjum

X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 17 września 2017 w godzinach 7.30 – 9.30 w Parku Miejskim

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i wyłonienia zwycięzcy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW.
Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców, lecz sklasyfikuje zawodników zgodnie z kategoriami obowiązującymi w Zakopiańskiej Lidze Biegowej: Open K/M, Junior K/M, Senior K/M, Masters K/M, Weteran1 K/M, Weteran2 K/M. i doliczy im do rankingu 20 punktów.
Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym techniczną koszulkę biegową w której ma obowiązek uczestniczyć w biegu, oraz na mecie pamiątkowy medal.
Po zakończeniu biegu Organizatorzy przeprowadzą konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zgodnie z regulaminem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.
6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Bieg odbędzie się dzięki hojności darczyńców, których lista będzie uzupełniana i odczytana na uroczystym zakończeniu biegu.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu

Dyrektor Biegu Pan Wiesław Watras tel. 608326315