Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - III ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn DSCN0914 3 maja br na stadionie la COS OPO Zakopane rozegrana zostanie III Zakopiańska Mila Konstytucyjna. Zawody biegowe zorganizowane są przez MOSiR dla uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Każdy z uczestników będzie miał do pokonania dystans 1609 m czyli 1 mili. Poniżej regulamin.

 III ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA 03.05.2018 r.
REGULAMIN

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 03 maja 2018 r. (czwartek) – stadion la Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem

CEL ZAWODÓW:
Uczczenie 227 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.

MIEJSCE
Bieg zostanie rozegrany na stadionie lekkoatletycznym Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem (przy Rondzie Jana Pawła II) na dystansie 1 mili (1609 metrów) – nawierzchnia tartanowa.

ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która zapisze się poprzez panel zgłoszeniowy (Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. dnia 30 kwietnia lub w dniu 03 maja w biurze zawodów.
Uwagi:
Przy zapisach należy podać prognozowany czas biegu:
- 8 min. i więcej
- 7.00 – 7.59
- 6.00 – 6.59
- 5.00 – 5.59
- 4.59 min. i mniej

UCZESTNICTWO
1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
4. Udział w zawodach jest bezpłatny.

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW: zawodnicy startują w seriach 15-osobowych wg prognozowanego czasu biegu, organizator dopuszcza zmianę sposobu rozgrywania zawodów ze względu na ilość zawodników.

KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Junior K/M – zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi
Senior K/M – zawodnicy urodzeni w latach 2002 - 1979
Masters K/M – zawodnicy urodzeni w latach 1978 – 1969
Weteran I – zawodnicy urodzeni w latach 1968 – 1959
Weteran II – zawodnicy urodzeni w latach 1958 i starsi
Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom z osiągniętym wynikiem.

PROGRAM ZAWODÓW
8.00 – 8.45 - wydawanie numerów startowych - biuro zawodów obok wejścia na stadion la.
9.00 - start I serii biegu
dekoracja zwycięzców do 30 minut po zakończeniu ostatniej serii biegów.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
9. Zawody zaliczane są do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej /wg kategorii ZLB/
10. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras – 608326315, stadion MOSiR - 182066971