Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - V Zakopiański Bieg Niepodległości.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

 Kalendarz Imprez Sportowych zima 2019/2020 do pobrania tutaj

 

Zapisy - XLIII Szkolna Liga Sportów Zimowych, Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim: TUTAJ

 Zapisy na zawody
 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym"
 
**********
 
VI Zakopiański Duathlon Zimowy
Uwaga zmiana godziny startu!!!
VI Zakopiański Duathlon Zimowy odbędzie się 29.02.2020 na trasach biegowych COS Zakopane o godzinie 09:00.
 
 
**********

tn 11.11.plakat 11 listopada  br w 100 lecie odzyskania Niepodległości już po raz piąty zostanie rozegrany Zakopiański Bieg Niepodległości. Tradycyjnie uczestnicy rywalizować będą na dystansie 5 oraz 10 km a oraz marsz nordic walking na dystansie 5 km.
Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem .
Zawody włączone są w ogólnopolskie wydarzenie 100 biegów na 100 lecie odzyskania Niepodległości.
Poniżej regulamin

 

 

V ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – BIEG GŁÓWNY DYSTANS 10 KM,
IMPREZY TOWARZYSZĄCE – BIEG NA DYSTANSIE 5 KM, MARSZ NORDIC WALKING - 5 KM, V ZAKOPIAŃSKI INTEGRACYJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 400 M

REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz Miasta Zakopane
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Współorganizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem
Patronat medialny – maratonypolskie.pl, Tygodnik Podhalański
Partner Biegu – Zakopiańskie Centrum Kultury

I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Zakopane i jego historii.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w okolicach Urzędu Miasta Zakopane na ul. Kościuszki - godzina 9.30 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów - godzina 10.00 – start zawodników biegu na 5 i 10 km - godzina 10.03 – zawodnicy Nordic Walking.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 4. Zakończenie zawodów godzina 14.00 – kino „Sokół”

III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa (pętla) będzie przebiegać ulicami: START przed Urzędem Miasta Zakopane na ulicy Kościuszki - skręt w lewo w Aleje 3 Maja – Krupówki – Zamoyskiego - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - skręt w lewo w Tetmajera - skręt w lewo w Grunwaldzką - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - Sabały - skręt w lewo w Zamoyskiego - Witkiewicza - Sienkiewicza - skręt w lewo w Kościuszki przed Urząd Miasta Zakopane META. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
2. Biegacze na dystansie 10 km pokonują pętlę 2 razy, na dystansie 5 km i nordic walking 1 pętlę. 3. Zmiana zadeklarowanego dystansu podczas biegu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1,5 godziny.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 19 września do 7 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
2. Pakiety startowe odbierać można od dnia 10 listopada w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby w wieku 16 lat / rocznik 2001/ i starsze, w biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 4. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 25 października 2018 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 20 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu/Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. 6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Niezastosowanie się do tego zapisu regulaminu skutkować będzie nie uwzględnieniem zawodnika przy dekoracji zwycięzców i podziale nagród.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegach i nordic walking wynosi: - dla 300 pierwszych zapisanych i opłaconych zawodników opłata startowa wynosi 1918 groszy - dla zapisanych jako 301 – 900 opłata startowa wynosi 2 x 1918 groszy (38,36 zł) - w biurze zawodów 10 i 11 listopada wszyscy wpłacający - 50 zł o wysokości opłaty startowej decyduje data wpłynięcie na konto Organizatora (patrz wyżej) start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy.
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 i czynne będzie:
w dniu 10 listopada, w godzinach 16.00 – 20.00
w dniu 11 listopada, w godzinach 7.00 – 9.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. KLASYFIKACJA
Zawodnicy w biegu głównym (10km) zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1979 i młodsze Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1978 – 1969 Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1968 – 1959 Weteran II K/M od 60 do 69 lat osoby urodzone w latach 1958 - 1949 Super Weteran M 70 lat i starsze osoby urodzone w roku 1948 i starsze

XI. NAGRODY:
PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH – 11 950 złotych Bieg Główny na dystansie 10 km

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – 500 złotych
2 miejsce – 400 złotych
3 miejsce – 300 złotych

Klasyfikacja zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – 500 złotych
2 miejsce – 400 złotych
3 miejsce – 300 złotych
Nagrody w klasyfikacjach Open Kobiet / Mężczyzn i zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiet / Mężczyzn nie kumulują się

w kategoriach wiekowych
1 miejsce – 200 złotych
2 miejsce – 150 złotych
3 miejsce – 100 złotych
Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Bieg na dystansie 5 km Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – 300 złotych
2 miejsce – 250 złotych
3 miejsce – 200 złotych
4 miejsce – 150 złotych
5 miejsce – 100 złotych
6 miejsce – 50 złotych

Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego. Puchar dla najliczniejszej rodziny (dzieci + rodzice + dziadkowie + …) uczestniczącej w zawodach (łącznie 10 km + 5 km + NW)
Organizator przewiduje specjalne premie w wysokości 500 złotych dla zawodników za ustanowienie nowego rekordu trasy w biegu na 10 km.
Aktualne rekordy trasy:
Kobiety: Lilla Fiskovicz (Mołdawia) – 34:43,9;
Mężczyźni: Silas Kiprono Too (Kenia) – 30:41,5

Marsz nordic walking - kategorii open K i open M – miejsca 1 - 3 statuetki

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080, 182073966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 5. Komisję sędziowską powołuje Organizator. 6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące 7. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 10. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu na 10 km (senior, masters, weteran 1, weteran 2) – wg rankingu, wyniki z biegu na 5 km dla zawodników kategorii junior (urodzeni w 2003 roku i młodsi) – wg rankingu, pozostali oraz marsz nordic walking – punkty za udział (10 pkt.).