Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Zakopane

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

XXVIII SLSL w biegach przełajowych 4 edycja, która miała odbyć się 24.04.2024 zostaje przeniesiona na 22.05.2024

******************************************************************************************************************************************************************

 

 bieg hasiora

 ZAPISY TUTAJ

 

 

tn plakat tropemwilczym 20240001 00 2 marca br o godz 10,00 na Górnej Równi Krupowej rozegrany zostanie Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poniżej regulamin.

 

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Zakopane 02 marca 2024 roku
REGULAMIN
Patronat honorowy – Pan Piotr Bąk - Starosta Powiatu Tatrzańskiego
Patronat honorowy – Pan Leszek Dorula - Burmistrz Miasta Zakopane Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Organizator ogólnopolski - Fundacja Wolność i Demokracja
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

I. CEL ZAWODÓW: 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. 2. Podtrzymanie wśród Polaków wiedzy historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5. Promocja miasta Zakopane.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU:
1. Start o godzinie 10.00, 02 marca 2024 r. w Zakopanem na Górnej Równi Krupowej.
III . TRASA, DYSTANS: Organizator wyznaczył 2 dystanse: 5000 m – trzy pętle oraz jedna pętla – dystans 1963m
Organizator nie wprowadza limitu zawodników oraz limitu wieku lecz dysponuje tylko 100 medalami, które otrzymają zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28.02.2024 drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu. Za zgłoszonego uważa się zawodnika, który zapisał się do biegu i wniósł opłatę startową.
2. Pakiety startowe odbierać można w dniu 02 marca w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
V. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
VI. OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu wynosi: osoby dorosłe – 20 zł (w biurze zawodów - 30 zł) młodzież szkolna na podstawie legitymacji szkolnej oraz osoby urodzone w roku 1954 i starsze opłata startowa – 10 zł. (w biurze zawodów w dniu startu - 20 zł) Odbiór w/w pakietów możliwy będzie po okazaniu w biurze zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie obok instalacji „ZAKOPANE” na Górnej Równi Krupowej i czynne będzie w dniu zawodów w godzinach 8.30 – 9.30

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

IX. KLASYFIKACJA Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników, organizator dokona jednak pomiaru czasu zawodników i umieści je w komunikacie końcowym.

X. UWAGI KOŃCOWE
1. . Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż został poinformowany przez Organizatora o zagrożeniach wynikających z udziału w zawodach startuje w biegu na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
2. Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 4. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
6. Kontakt do organizatora tel. 182066971, 511453505, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.