Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - III BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

 Kalendarz Imprez Sportowych zima 2019/2020 do pobrania tutaj

 III BIEG HASIORA ODWOŁANY

*******

 

 VII Zakopiański Bieg Niepodległosci zapisy TUTAJ

 

Ważny Komunikat - VII Zakopiański Bieg Niepodległości:
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną ograniczamy limit startujących do 150 osób.

III BH  25 października br na dystansie 5 km w Zakopanem zostanie rozegrany III Bieg Hasiora. Współorganizatorami zawodów są Muzeum Tatrzańskie. i MOSIR Zakopane. Szczegóły poniżej.

 

III BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM

REGULAMIN

Organizator – Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Partner – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Patronat medialny – Radio Kraków, TVP3 Kraków, Tygodnik Podhalański, Watra, Infogram, Zakopane.pl

 

 

CEL ZAWODÓW
Przybliżenie twórczości Władysława Hasiora oraz jego kariery sportowej.
Promocja Muzeum Tatrzańskiego.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja miasta Zakopane i jego historii.

 

TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
Bieg odbędzie się w dniu 25 października 2020 r. w Zakopanem.
Start będzie miał miejsce w Kuźnicach na wysokości sklepu Gama – godzina 9.00
Zakończenie zawodów godzina 10.30 – Galeria Sztuki w willi Oksza (ul. Zamoyskiego 25).
Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu biegu, ok. godz. 10.30, przy Galeria Sztuki w willi Oksza.

 

III. TRASA, DYSTANS
Szczegółowa trasa biegu zostanie podana w późniejszym terminie.
Dystans: 5km

 

LIMIT I POMIAR CZASU
Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 150 osób.

Jeżeli zostaną wprowadzone nowe wytyczne zmniejszające liczbę uczestników w związku z Covid-19, liczba startujących uczestników zostanie ustalona według kolejności zgłoszeń. Pozostali zawodnicy otrzymają zwrot wpisowego.
Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 60 minut.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie.

 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać od dnia 22 września do 22 października drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
Pakiety startowe odbierać można od dnia 24 października w Galerii Sztuki w willi Oksza przy ul. Zamoyskiego 25 w godzinach 16-18, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

Za zawodnika zgłoszonego uznaje się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.

 

UCZESTNICTWO
Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów oraz do zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym zgodnie z wymaganiami w związku z Covid – 19.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 12 października 2020 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 12 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
Na starcie biegu będzie można oddać depozyt, który zostanie przewieziony na metę.

 

VII. OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu wynosi: – dla zapisanych i opłaconych zawodników do 22 października – 40 zł, dla młodzieży szkolnej i studentów (na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej) – 30 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/

Wszystkie opłaty uiszczone w biurze zawodów 24 i 25 października – 60 zł
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłat należy dokonywać poprzez panel zgłoszeniowy.
Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Galerii Sztuki w willi Oksza przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem i czynne będzie:
w dniu 24 października, w godzinach 16.00 – 18.00
w dniu 25 października, w godzinach 7.30 – 8.30 w miejscu startu (na wysokości sklepu Gama w Kuźnicach) / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

KLASYFIKACJA

Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn, w kategorii specjalnej dedykowanej pracownikom muzeów (k/m) oraz w następujących kategoriach wiekowych:

Junior K/M do 16 lat osoby urodzone w roku 2004 i młodsze

Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1981 – 2003

Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1980 – 1971

Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1970 – 1961

Weteran II K/M urodzeni w roku 1960 do roku 1951

Super weteran od 70 roku życia osoby urodzone w roku1950 i starsze

Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia innych klasyfikacji, które zostaną ogłoszone stosownym komunikatem.

 

NAGRODY

Każdy z zawodników biorących udział w zawodach otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników w kategoriach open, kategoriach wiekowych oraz w kategorii specjalnej – przewidziane są nagrody pieniężne:

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni

1 miejsce 300 zł

2 miejsce 250 zł
3 miejsce 200 zł

 

W kategoriach wiekowych

1 miejsce 150

2 miejsce 100
3 miejsce 50

 

 

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
Organizator przewiduje specjalny upominek dla zwycięzcy pod warunkiem osiągnięcia czasu lepszego od rekordu życiowego Władysława Hasiora na 5km: 15 min. 34 sek.

 

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel.182015205, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 182073966, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę

Komisję sędziowską powołuje Organizator.

Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji.

Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.muzeumtarzanskie.pl oraz www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.