Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - 14 czerwca w Zakopanem rozegrany zostanie Bieg Oświęcimski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                                  Kalendarz imprez sportowych Zima  2022/2023

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************

 

Dzień dobry 
Już niedługo bo 4 lutego 2023 r. startujemy z XLV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH, PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM na Kasprowym Wierchu
Kilka ważnych informacji
1. Zapisy ze względów logistycznych możliwe będą tylko do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59
Link do zapisów
www.pomiarczasu.pl/xlv-szkolna-liga-sportow-zimowych/
2. Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych i POTWIERDZEŃ na zakup biletów
czynne będzie:
piątek 3 lutego 2023 r. w godz. 8:00 – 15:00 w budynku na stadionie Orkana - ul. Orkana 6 (vis a vis sklepu Carrefour ,powyżej kina Sokół)
sobota 4 lutego 2023 r. w godz. 7:00 – 7:30 tylko dla zawodników, którzy nie będą mogli odebrać w piątek numerów startowych i potwierdzeń na zakup biletów.

3. Zakup biletów możliwy będzie za okazaniem specjalnych POTWIERDZEŃ otrzymanych w biurze zawodów !!!
Cena biletu dla zawodnika 110 zł + 10 zł kaucja zwrotna

4. Bilety będzie można kupić
3 lutego 2023 r. w biurze obsługi klienta PKL dolna stacja kolei na Gubałówkę
lub gdy zawodnik nie będzie mógł zakupić w tym dniu to 4 lutego 2023 r. w wyznaczonej kasie PKL Kuźnice w godzinach pracy biura zawodów (7:00-7:30)
Rodzice –kibice mogą kupić skipas na wyjazd koleją do godz. 9:00 według cennika, 3 lutego 2023 r. w biurze obsługi klienta PKL dolna stacja kolei na Gubałówkę – uwaga ilość miejsc ograniczona!!!
5. Wyjazd koleją na Kasprowy Wierch 7:40 – 8:00
6. Oglądanie trasy 8:00 – 8:50
7. Start zawodników 9:00
8. Zakończenie zawodów ok. 10:30

 

 

tn puchar 2023 plakat B2 logotypy 29.12 11

XLV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH

PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – ZAKOPANE 2023

link do zapisów :TUTAJ

 

W 75 rocznicę pierwszego transportu więźniów do Obozu Auschwitz-Birkenau w Zakopanem rozegrany zostanie I Bieg Oświęcimski. Organizatorami są: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem. Wydarzeniu patronują: poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy, starosta tatrzański Piotr Bąk i burmistrz miasta Zakopane Leszek Dorula.

Zapisy tutaj : http://zawodysportowe.info/bo
Poniżej regulamin

 

REGULAMIN
I BIEGU OŚWIĘCIMSKIEGO – ZAKOPANE 14.06.2015 r.

I. ORGANIZATORAMI I BIEGU OŚWIĘCIMSKIEGO SĄ:
1) Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem:
1) Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Guta-Mostowego
2) Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
3) Burmistrza miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli

III. CELE
1. Upamiętnienie 75 rocznicy pierwszego transportu więźniów do Obozu Auschwitz Birkenau
2. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
Bieg odbędzie się w dniu 14 czerwca (niedziela) 2015 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
8.00 – 9.45 zapisy, wydawanie numerów startowych
10.00 – start
10.15 – przybycie pierwszego zawodnika
10.45 – zamknięcie trasy
11.15 – dekoracja zwycięzców

V. TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 5 km.
Start i Meta będą znajdować się na Placu Niepodległości (obok domu Bronisława Czecha).
Trasa przebiega ulicami: Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości

VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 45 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 06 maja 2015 na stronie www.mosir.zakopane.eu
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VIII. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby urodzone w roku 2002 i starsze.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
5. Dla osób zapisanych do biegów w terminie 06 maja – 31 maj 2015 r, organizatorzy zobowiązują się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 31 maja organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
Uczestnicy Biegu mają obowiązek startu w koszulkach dostarczonych przez Organizatora.

IX. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
od dnia 06 maja do dnia 10 czerwca włącznie – 20 zł; osoby pełnoletnie,
10 zł młodzież szkolna i osoby urodzone w roku 1949 i starsze. W dniu startu w biurze zawodów odpowiednio 30 zł / 20 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat można dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy”, ul. Gimnazjalna 16 lok. 25, 34-500 Zakopane nr konta 97 1240 5165 1111 0010 6139 5779 w terminie 7 dni od zgłoszenia. W treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia i miejsce zamieszkania.
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy” i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 14 czerwca w godzinach 8.00 – 9.45 na Placu Niepodległości

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Kategoria open – za miejsca 1 – 3 Kobiety oraz 1 - 3 mężczyźni – statuetki
2. Kategorie wiekowe – K/M 13-18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi - miejsca 1-3 dyplomy

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z trasy.
6. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.
7. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu

Dyrektor Biegu Pan Wiesław Watras tel. 608326315