Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - III Puchar Zakopanego Dzieci XLIV Szkolna Liga Sportów Zimowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

***********************************************************************************************************************************************************************

*************************

bieg nocny

 

 ZAPISY ON LINE do 20 CZERWCA 2024 TUTAJ

**************************************************************************************  *****************************************************************************

tn plakat BPG

 

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ

 

tn puchar Zakopanego Ponżej przedstawiamy regulamin Ligi.

 

XLIV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH
PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – ZAKOPANE 2022
REGULAMIN

1. Organizatorzy:
Urząd Miasta Zakopane, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
2. Partnerzy:
Harenda Wyciągi Sp. z o.o., Dorado Sp. z o.o., Polskie Koleje Linowe S.A. Zakopiańskie Centrum Kultury
3. Uczestnictwo:
Uczestnikami Ligi są uczniowie/ce szkół podstawowych i średnich w następujących rocznikach:
dzieci młodsze rocznik 2013 i młodsze /grupa I/
dzieci rocznik 2011 – 2012 /grupa II/
dzieci starsze rocznik 2009 – 2010 /grupa III/
młodzież rocznik 2007 – 2008 /grupa IV/
młodzież starsza rocznik 2003 – 2006 /grupa V/
Młodzież szkolna urodzona w latach 2002 – 2003 może startować na zasadach regulaminu XLIV Szkolnej Ligi Sportów Zimowych i wtedy klasyfikowana jest w Szkolnej Lidze, lub na zasadach Pucharu Zakopanego wtedy uczestniczy w zawodach wg regulaminu Pucharu Zakopanego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim i tam jest klasyfikowana.
4. Zgłoszenia:
• Zgłoszeń dokonują kluby, szkoły lub rodzice/opiekunowie prawni na wszystkie edycje Ligi do dnia 04.01.2022r. na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Zgłoszenie zawiera: nazwę klubu/szkoły, imię i nazwisko uczestnika ,rok urodzenia
5. Opłata startowa:
dla zawodników z poza Powiatu Tatrzańskiego 40 zł od każdego startu od osoby. Odpłatność należy uregulować za wszystkie edycje do dnia 05.01.2022 /3 edycje x 40 zł = 120 zł/ na konto: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 34-500 Zakopane, ul. Orkana 2 nr konta : 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 po tym terminie opłata startowa wynosić będzie 50 zł (za każdy start od osoby).
Zgodnie z porozumieniem z dnia 27.04.2005 (z późniejszymi zmianami między Powiatem Tatrzańskim, a Gminą Miasto Zakopane) dzieci i młodzież z terenu Powiatu Tatrzańskiego nie wnoszą opłaty startowej.

6. Termin, miejsce, konkurencje:
Termin Miejsce Godz. Konkurencja
09.01.2022 Harenda 09.00 slalom gigant - jeden przejazd
12.02.2022 Kasprowy Wierch do ustalenia slalom gigant – jeden przejazd
19.02.2022 Polana Szymoszkowa 09.00 slalom gigant – jeden przejazd
Zakładana kolejność startu:
Zawodnicy fundacji „HUNDICAP”
Dzieci młodsze (2013 – i młodsze) /GR I/
Dzieci (2011 - 2012) /GR II/
Dzieci starsze (2009 - 2010) /GR III/
Młodzież (2007 – 2008) /GR IV/
Młodzież starsza (2004 – 2006)/(2002 – 2006) /grupa V/

7. Punktacja:
I m-50pkt, II m-45pkt, III m-40pkt, IV-36pkt, V-32pkt, VI-29pkt, VII-26pkt, VIII-24pkt, IX-22pkt, X-21pkt, XI-20pkt…XXX-1pkt.
Zawodnicy, którzy uzyskają taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu i otrzymają punkty wg w/w klucza.
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej kategorii wiekowej. Punktowane będą 3 wyniki uzyskane w 3 edycjach
Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki uzyskane przez 4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników danego klubu z każdej kategorii wiekowej z klasyfikacji końcowej ligi.
8. Nagrody:
indywidualnie po każdej edycji, na stoku: miejsca I - III medale
w klasyfikacji końcowej: indywidualnie: miejsca od I do VI – puchary/statuetki
drużynowo: kluby/szkoły - miejsca I - VI – puchary/statuetki
9. Losowanie:
do pierwszych zawodów:
1. pierwsza 15-stka z klasyfikacji końcowej XLIII Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w Narciarstwie Alpejskim 2019.
2. po dwóch zawodników z klubu
3. "wspólny kocioł"
do następnych zawodów:
pierwsza 15-stka z aktualnego rankingu - losowanie
pozostali wg. aktualnego rankingu; losowani będą zawodnicy z taką samą ilością punktów, oraz z zerowym dorobkiem punktowym.
losowanie wg. regulaminu przeprowadza organizator
10. Obowiązki klubów / szkół:
Przedstawiciele klubów zobowiązani są do zweryfikowania listy zgłoszeń najpóźniej w dniu poprzedzającym zawody do godziny 11:00.
11. Ochrona danych osobowych:
• Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

12. Sprawy różne:
Rodzic, trener, opiekun, zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w zawodach potwierdza, iż robi to na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Podpisanie zgłoszenia oznacza, że rodzic, trener, opiekun, zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko wyrażając zgodę na start podopiecznego/startując w nim na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych, trenerów lub nauczycieli.
Organizator może zmienić zapisy regulaminu dostosowując je do wytycznych związanych ze stanem epidemii.

Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach
Koszty karnetów na wyciągi ponoszą zawodnicy
Opłata za zgubiony numer startowy wynosi 100 zł
Protesty i odwołania przyjmuje organizator do 15 minut po ogłoszeniu wyników za kaucją 200 zł
W wypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać zawody mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi

odpowiedzialny za konkurencje zjazdowe: Wiesław Watras
telefon/fax 18 20 66971 / kom. 608 326 315
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
informacje o Lidze na stronie: www.mosir.zakopane.eu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem