Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - RODO

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

            

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zakopanem, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane,
reprezentowany przed Dyrektora Leszka Behounek,
2. Inspektorem danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest: Pan
Grzegorz Drewniak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 799 186 893,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
1. wykonania zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zakopanem i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
2. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zakopanem ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich
jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z
naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i
zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz
( takich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd) w związku z
wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym
umownych

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
1. przez czas wykonania zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zakopanem i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
3. przez czas w którym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem może
ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania
naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań
statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom
świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz
innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne
do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w
tym umownych
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., przysługują Panu/Pani:
1. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
2. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
5. prawo przenoszenia danych;

6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może
być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w
związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas
zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w
realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym
umownych.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.