Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - XXX SZTAFETOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ ZIMA 2023/2024 TUTAJ

 

XXX SZTAFETOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI plakat 1.1.0001 00 Jak co roku zapraszamy 10 listopada  na Sztafetowy Bieg Niepodległości i przypominamy uczennicom/iom i nauczycielom, że zawody wliczane sa do RYWALIZACJI SZKÓŁ !!!! : SZKOŁY zapisuja się przez PANEL SRS XXX SZTAFETOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Organizatorami są  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem, UKS Olczanka w Zakopanem;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
Poniżej regulamin biegu, mapka

 REGULAMIN
XXX SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Marszałek Józef Piłsudski powiedział:
„Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo;
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”
1. Cel zawodów:
- uczczenie Patrona szkoły,
- upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizatorzy: * Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem; * UKS Olczanka w Zakopanem;
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
3. Termin i miejsce: (piątek) 10 listopada 2023 r.
Start: - przy TCKiS Jutrzenka
Meta: - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.
4. Zgłoszenia: w nieprzekraczalnym terminie, do 08 listopada 2023 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 4:
Janosówka 15b
34 - 500 Zakopane - Olcza
tel. 18 20 118-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o nieprzesyłanie list imiennych uczestników biegu, mają one pozostać u opiekunów sztafet do wglądu. Zgłaszający zapewnia drużynie własny środek transportu do rozwiezienia zawodników na strefy zmian, a po biegu na metę przy szkole.
5. Trasa biegu:
- Długość trasy: - 7,03 km
- Przebieg trasy: - TCKiS Jutrzenka
- ul. Piłsudskiego
- ul. Bronisława Czecha
- ul. Przewodników Tatrzańskich
- ul. Karłowicza
- Droga do Olczy
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Zakopanem – Olcza.
6. Uczestnictwo:
- Szkoły podstawowe: kl. 4-6 - 12 osób (6 dziewcząt + 6 chłopców)
- Szkoły podstawowe: kl. 7-8 - 10 osób (5 dziewcząt + 5 chłopców)
- Szkoły ponadpodstawowe - 6 osób (3 dziewczęta + 3 chłopców)
- Nauczyciele wf, ZSMS, kluby sportowe - 4 osoby (2 kobiety + 2 mężczyzn)
- Instytucje, zakłady pracy, grupy niezrzeszone, sympatycy Biegu Niepodległości - 6 osób
Szczegóły dotyczące uczestników biegu i zasad bezpieczeństwa na stronach: 3-7
2
7. Nagrody:
- puchary do trzeciego miejsca,
- dyplomy dla wszystkich drużyn.
8. Program zawodów:
- godz. 930 – wydawanie numerów startowych - przy TCKiS Jutrzenka
w Parku im. Marszalka Józefa Piłsudskiego;
- godz. 945 – wyjazd zawodników na strefy zmian;
- godz. 1030 – wspólny start wszystkich sztafet;
- godz. 1115 – meta przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
– po zawodach poczęstunek dla uczestników biegu,
- godz. 1130 – część artystyczna,
- godz. 1200 – uroczyste zakończenie,
– złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową,
– wręczenie pucharów i dyplomów.
Prosimy wszystkie szkoły, kluby sportowe i zakłady pracy o wystawienie sztafet, co będzie wyrazem Waszej patriotycznej postawy i formą uczczenia Narodowego Święta.
Do zobaczenia na trasie Biegu
O R G A N I Z A T O R Z Y
UWAGA !
Organizatorzy biegu nie biorą odpowiedzialniości za rzeczy pozostawione na trasie biegu. Opiekunów sztafet prosimy o dopilnowanie swoich podopiecznych.
TRASA I STREFY ZMIAN:
START - TCKiS JUTRZENKA
1 – HOTEL HYRNY
2 – ZOHYLINA
3 – WIELKA KROKIEW
4 – STADION COS
5 – DR. DO KUŹNIC – WJAZD NA STADION
6 – SKRZYŻOWANIE Z UL. KARŁOWICZA
7 – ZATOCZKA PRZY HOTELU IMPERIAL
8 – PRZYSTANEK – PARDAŁÓWKA I
9 – PRZYSTANEK – PARDAŁÓWKA II
10 – PRZYSTANEK – OBERCONIÓWKA
11 – PRZYSTANEK – MROWCE
META – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zakopanem informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s.1 – RODO) oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wideo oraz nagrań dźwiękowych wykonywanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych, odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
3
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY
ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
1. Bieg odbywa się przy otwartym ruchu drogowym!
2. Uczestnicy biegu korzystają wyłącznie z prawego pasa ruchu na jezdni.
3. Numery zawodników, którzy nie zastosują się do pkt.2 będą przekazywane przez służby porządkowe do organizatora.
4. W wyniku takiego zgłoszenia sztafeta, której zawodnicy nie zachowają warunków bezpieczeństwa będzie zdyskwalifikowana.
5. Jeśli warunki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane - policja ma prawo i obowiązek przerwania imprezy.
6. Miejsca szczególnie niebezpieczne będą ograniczone na drodze pachołkami. Zawodnikom nie wolno omijać ich lewą stroną (wszyscy bezwzględnie biegną prawym pasem ruchu). Są to m.in. niżej wymienione:
 zakręt przy skoczni,
 zakręt na Mrowcach,
 zakręt na Janosówce - przy remizie OSP - Olcza.
7. Wszystkie pojazdy uczestników zawodów muszą mieć oznaczenia wydawane przez organizatora zawodów.
8. Kierowcy zbierający zawodników po zawodach jadą za karetką. Nie wolno wjechać na strefę zmian wcześniej niż przejedzie przez nią karetka i wóz służb porządkowych zabezpieczających bieg.
9. Kierowcy, którzy nie zastosują się do tego polecenia będą zatrzymywani przez służby porządkowe, jako kierujący powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczestników biegu, a numery ich pojazdów zostaną przekazane organizatorom zawodów.
4
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV - VI
Nr zmiany
Zawodnik / klasa
Długość trasy
Nr sędziego
na strefie zmian
Trasa biegu
1
CHŁOPIEC 6
600m
START
od STARTU do Hotelu Hyrny (dolny wjazd)
2
DZIEWCZYNA 6
600m
S 1
od Hotelu Hyrny do Karczmy Zohylina
3
CHŁOPIEC 5
480m
S 2
od Zohyliny do Wielkiej Krokwi
4
DZIEWCZYNA 4
480m
S 3
od Wielkiej Krokwi do stadionu COS-u
5
CHŁOPIEC 4
480m
S 4
od stadionu COS-u do wjazdu na stadion COS – droga do Kuźnic
6
DZIEWCZYNA 5
580m
S 5
od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Karłowicza
7
CHŁOPIEC 5
670m
S 6
od skrzyżowania z ul. Karłowicza do zatoczki przy Hotelu Imperial
8
DZIEWCZYNA 5
620m
S 7
od hotelu do przystanku – Pardałówka I
9
CHŁOPIEC 4
480m
S 8
od przystanku – Pardałówka I do przystanku – Pardałówka II
10
DZIEWCZYNA 4
560m
S 9
od przystanku – Pardałówka II do przystanku – Oberconiówka
11
CHŁOPIEC 6
780m
S 10
od przystanku – Oberconiówka do przystanku – Mrowce
12
DZIEWCZYNA 6
700m
S 11
od przystanku – Mrowce do METY
7 030 m
META
przy Szkole Podstawowej nr 4
UWAGA!
1. W przypadku, gdy szkoła nie może wystawić na strefę zmian zawodnika w określonym wieku, dopuszcza się możliwość udziału osoby młodszej.
2. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnych startujących uczniów.
3. Każdy zawodnik pokonuje trasę sztafety tylko na jednym odcinku.
4. Roczniki:
- klasa IV – 2013
- klasa V – 2012
- klasa VI – 2011
5
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII - VIII
Nr zmiany
Zawodnik
Długość trasy
Nr sędziego
na strefie zmian
Trasa biegu
1
CHŁOPAK
600m
START
od STARTU do Hotelu Hyrny (dolny wjazd)
2
DZIEWCZYNA
600m
S 1
od Hotelu Hyrny do Karczmy Zohylina
3
CHŁOPAK
480m
S 2
od Zohyliny do Wielkiej Krokwi
4
DZIEWCZYNA
960m
S 3
od Wielkiej Krokwi do wjazdu na stadion COS – droga do Kuźnic
5
CHŁOPAK
580m
S 5
od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Karłowicza
6
DZIEWCZYNA
670m
S 6
od skrzyżowania z ul. Karłowicza do zatoczki przy Hotelu Imperial
7
CHŁOPAK
1100m
S 7
od hotelu do przystanku – Pardałówka II
8
DZIEWCZYNA
480m
S 9
od przystanku – Pardałówka II do przystanku – Oberconiówka
9
CHŁOPAK
560m
S10
od przystanku – Oberconiówka do przystanku – Mrowce
10
DZIEWCZYNA
700m
S 11
od przystanku – Mrowce do METY
7 030 m
META
przy Szkole Podstawowej nr 4
UWAGA!
1. W przypadku, gdy szkoła nie może wystawić na strefę zmian zawodnika w określonym wieku, dopuszcza się możliwość udziału osoby młodszej.
2. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnych startujących uczniów.
3. Każdy zawodnik pokonuje trasę sztafety tylko na jednym odcinku.
4. Roczniki:
- klasa VIII – 2009-2010
- klasa VII – 2010
6
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Nr zmiany
Zawodnik
Długość trasy
Nr sędziego
na strefie zmian
Trasa biegu
1
CHŁOPAK
1200m
START
od STARTU do Karczmy Zohylina
2
DZIEWCZYNA
960m
S 2
od Zohyliny do stadionu COS-u
3
CHŁOPAK
1060m
S 4
od stadionu COS-u do skrzyżowania z ul. Karłowicza
4
DZIEWCZYNA
1290m
S 6
od skrzyżowania z ul. Karłowicza do przystanku – Pardałówka I
5
DZIEWCZYNA
1040m
S 8
od przystanku – Pardałówka I do przystanku – Oberconiówka
6
CHŁOPAK
1480m
S 10
od przystanku – Oberconiówka do METY
7 030 m
META
przy Szkole Podstawowej nr 4
KLUBY SPORTOWE
Nr zmiany
Zawodnik
Długość trasy
Nr sędziego
na strefie zmian
Trasa biegu
1
MĘŻCZYZNA
1680m
START
od STARTU do Wielkiej Krokwi
2
KOBIETA
1540m
S 3
od Wielkiej Krokwi do skrzyżowania z ul. Karłowicza
3
KOBIETA
1770m
S 6
od skrzyżowania z ul. Karłowicza do przystanku – Pardałówka II
4
MĘŻCZYZNA
2040m
S 9
od przystanku – Pardałówka II do METY
7 030 m
META
przy Szkole Podstawowej nr 4
7
INSTYTUCJE, ZAKŁADY PRACY, NIEZRZESZENI
Nr zmiany
Zawodnik
Długość trasy
Nr sędziego
na strefie zmian
Trasa biegu
1
ZAWODNIK I
1200m
START
od STARTU do Karczmy Zohylina
2
ZAWODNIK II
960m
S 2
od Zohyliny do stadionu COS-u
3
ZAWODNIK III
1060m
S 4
od stadionu COS-u do skrzyżowania z ul. Karłowicza
4
ZAWODNIK IV
1290m
S 6
od skrzyżowania z ul. Karłowicza do przystanku – Pardałówka I
5
ZAWODNIK V
1040m
S 8
od przystanku – Pardałówka I do przystanku – Oberconiówka
6
ZAWODNIK VI
1480m
S 10
od przystanku – Oberconiówka do METY
7 030 m
META
przy Szkole Podstawowej nr 4

 

tn skan mapki1