Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - II Zakopiański Bieg Niepodległości ruszają zapisy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ ZIMA 2023/2024 TUTAJ

 

*************************************************************************************************************************************************************************** 

***************************************************************************************************************************************

 

tn plakat tropemwilczym 20240001 00

REGULAMIN TUTAJ

 

 ZAPISY TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************

ZAWODY ODWOŁANE
UWAGA !!! ZAWODY XLVI Szkolna Liga Sportów Zimowych Puchar Zakopanego Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim na stoku narciarskim Polana Szymoszkowa w dniu 3.02.2024 r. zostają odwołane z powodu fatalnych warunków na stoku narciarskim

tn puchar Zakopanego Dzieci 2024 4 

 

 

 

 

tn znakBNokragly 1 sierpnia rozpoczną się zapisy do II Zakopiańskiego Biegu Niepodległości. Zostanie on rozgrany 11 listopada na ulicach Zakopanego . Regulamin  poniżej.

 II ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – BIEG GŁÓWNY DYSTANS 10KM,
IMPREZY TOWARZYSZĄCE – BIEG NA DYSTANSIE 5 KM, MARSZ NORDIC WALKING - 5 KM

„Pobiegnij tam, gdzie Wolność przyszła najwcześniej”

REGULAMIN

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Współorganizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem
Patronat medialny – maratonypolskie.pl, Tygodnik Podhalański
Partner Biegu – Biuro Promocji Zakopanego

I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Zakopane i jego historii.


II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2015 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w okolicach Urzędu Miasta Zakopane na ul. Kościuszki
• godzina 10.00 – zawodnicy startujący na 5 i 10 km
• godzina 10.01 – zawodnicy Nordic Walking.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 4. Zakończenie zawodów godzina 14.00 – kino „Sokół”
III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa będzie przebiegać ulicami: Kościuszki, Aleje 3 maja – prawa strona, przed rondem Solidarności nawrót Aleje 3 maja, Krupówki, Zamoyskiego, Chałubińskiego, przed rondem Jana Pawła II nawrót, Chałubińskiego, Sienkiewicza, Kościuszki. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
2. Biegacze na dystansie 10 km pokonują pętlę 2 razy, zawodnicy na dystansie 5 km i nordic walking pokonują 1 pętlę. 3. Zmiana zadeklarowanego dystansu podczas biegu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1,5 godziny.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 sierpnia do 5 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
2. Pakiety startowe odbierać można od dnia 10 listopada w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby w wieku 16 lat / rocznik 1999/ i starsze w biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 4. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 20 października 2015 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 20 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu/Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. 6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegach i nordic walking wynosi:
- wpłata do 31 sierpnia – 30 zł; mieszkańcy Zakopanego – 20 zł
- wpłata od 1 września do 30 września – 45 zł; mieszkańcy Zakopanego – 30 zł
- wpłata od 1 października do 5 listopada – 60 zł; mieszkańcy Zakopanego – 40 zł
- w biurze zawodów 10 i 11 listopada wszyscy wpłacający - 100 zł
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Dla osób z rocznika 1950 i starszych oraz uczniów szkół powiatu tatrzańskiego opłata startowa wynosi
10 zł pod warunkiem zapisania się i wpłaty na konto do dnia 31 sierpnia. Po tym terminie opłata startowa jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/
4. Opłat można dokonywać przelewem na konto nr: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 w Banku PKO SA w treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania, szkołę – uczniowie.
5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto MOSiR Zakopane i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
6. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 i czynne będzie:
w dniu 10 listopada, w godzinach 15.00 – 19.00
w dniu 11 listopada, w godzinach 7.00 – 9.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.


X. KLASYFIKACJA Zawodnicy w biegu głównym (10km) zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1976 i młodsze Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1975 – 1966 Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1965 – 1956 Weteran II K/M 60 lat i więcej osoby urodzone w roku 1955 i starsze
XI. NAGRODY – Bieg Główny na dystansie 10 km
PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH – 10 800 złotych

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce – 750 złotych 2 miejsce – 500 złotych 3 miejsce – 300 złotych
Klasyfikacja zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce – 750 złotych 2 miejsce – 500 złotych 3 miejsce – 300 złotych
Nagrody w klasyfikacjach Open Kobiet / Mężczyzn i zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiet / Mężczyzn nie kumulują się
w kategoriach wiekowych 1 miejsce – 200 złotych 2 miejsce – 150 złotych 3 miejsce – 100 złotych
Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.
Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego.
Organizator przewiduje specjalne premie w wysokości 500 złotych dla zawodników za ustanowienie nowego rekordu trasy w biegu na 10 km. Aktualne rekordy trasy: Vita Potieruk – 36,39; Rusłan Pechnikov – 31,45
Zawodnicy startujący w biegu na 5 km i nordic walking zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn i w kategoriach wiekowych. Za miejsca 1 – 6 w kategorii open K i open M otrzymają statuetki.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 182073966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 5. Komisję sędziowską powołuje Organizator. 6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące 7. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.