Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - V BIEG HASIORA

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ ZIMA 2023/2024 TUTAJ

 

*************************************************************************************************************************************************************************** 

***************************************************************************************************************************************

 

tn plakat tropemwilczym 20240001 00

REGULAMIN TUTAJ

 

 ZAPISY TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************

ZAWODY ODWOŁANE
UWAGA !!! ZAWODY XLVI Szkolna Liga Sportów Zimowych Puchar Zakopanego Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim na stoku narciarskim Polana Szymoszkowa w dniu 3.02.2024 r. zostają odwołane z powodu fatalnych warunków na stoku narciarskim

tn puchar Zakopanego Dzieci 2024 4 

 

 

 

 

GRAFIKA SOCIAL 001 1009 października br na 5km  trasie  pomnik Prometeusz Rozstrzelany   Kuźnice- gmach główny Muzeum Tatrzańskiego odbędzie się V Bieg Hasiora.. Organizatorami rywalizacji są Muzeum Tatrzańskie i MOSiR zakopane. Szczegóły poniżej.

V BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM REGULAMINV BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM

 

 

REGULAMIN

Organizator – Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Partnerzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Patronat medialny – Radio Kraków, TVP3 Kraków, Tygodnik Podhalański, Watra, Infogram, Zakopane.pl

Bieg odbywa się jednocześnie w ramach wirtualnego międzynarodowego biegu.

I CEL ZAWODÓW
Przybliżenie twórczości Władysława Hasiora oraz jego kariery sportowej. Promocja Muzeum Tatrzańskiego. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Promocja miasta Zakopane i jego historii.

II TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
Bieg odbędzie się w dniu 9 października 2022 r. w Zakopanem. Start będzie miał miejsce w Kuźnicach na wysokości pomnika Prometeusz Rozstrzelany – godzina 8.00 Zakończenie zawodów godzina 9.30 – gmach główny Muzeum Tatrzańskiego (ul. Krupówki 10). Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu biegu, ok. godz. 10.30, przy gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego.

III TRASA, DYSTANS
Trasa biegu: START Kuźnice na wysokości pomnika Prometeusz Rozstrzelany – bieg w dół ul. Przewodników Tatrzańskich – skręt w lewo w ul. Bronisława Czecha ścieżką rowerową – prawym pasem jezdni ulicą Piłsudskiego – skręt w prawo w ulicę Sabały – skręt w lewo ul. Żeromskiego – skręt w lewo w ul. Makuszyńskiego – bieg prosto do ronda przy ul. Grunwaldzkiej – skręt w prawo w ul. Gen. Andrzeja Galicy – bieg w lewo Krupówkami – skręt w lewo przez mostek do gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego META, dystans 5 km. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.

IV LIMIT I POMIAR CZASU
Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie.

V ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać od dnia 9 września do 6 października drogą elektroniczną na stronie internetowej www.muzeumtatrzanskie.pl Pakiety startowe odbierać można dnia od dnia 8 października w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego przy ul. Krupówki 10 w godzinach 16-18, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. Za zawodnika zgłoszonego uznaje się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.

VI UCZESTNICTWO
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 21 września 2022 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 21 września organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Na starcie biegu będzie można oddać depozyt, który zostanie przewieziony na metę.

VII OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
1. Dla zapisanych i opłaconych zawodników do 6 października – 50 zł;
2. Dla młodzieży szkolnej i studentów (na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej) – 30 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/
3. Wszystkie opłaty uiszczone w biurze zawodów 8 i 9 października – 70 zł
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Opłat należy dokonywać poprzez panel zgłoszeniowy.
6. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

VIII BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego przy ul. Krupówki 10 i czynne będzie: w dniu 8 października września, w godzinach 16.00 – 18.00 w dniu 9 października, w godzinach 6.30 – 7.30 w miejscu startu (parking tymczasowy busów w Kuźnicach), po tej godzinie pakiety nie będą wydawane

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaswoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 6. Uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia i nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem biegu, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska, wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

X KLASYFIKACJA
1. Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych:
Junior K/M do 16 lat osoby urodzone w roku 2006 i młodsze
Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1983 - 2005
Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1982 – 1973
Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1972 – 1963
Weteran II K/M urodzeni w roku 1962 do roku 1953
Super weteran od 70 roku życia osoby urodzone w roku 1952 i starsze
2. Dodatkowo wśród uczestników wyłoniony zostanie najlepszy zakopiańczyk i najlepsza zakopianka.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI NAGRODY
Każdy z zawodników biorących udział w zawodach otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników w kategoriach open, kategoriach wiekowych oraz w kategorii specjalnej – przewidziane są nagrody pieniężne:
Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce 300 zł 2 miejsce 250 zł 3 miejsce 200 zł
W kategoriach wiekowych 1 miejsce 150 2 miejsce 100 3 miejsce 50

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
Organizator przewiduje specjalny upominek dla zwycięzcy pod warunkiem osiągnięcia czasu lepszego od rekordu życiowego Władysława Hasiora na 5km: 15 min. 34 sek.

XII UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel.182015205, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 182073966, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji.
7. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.muzeumtarzanskie.pl oraz www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
10. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.